torsdag 29. mai 2014

Bygge engelske setningar med post-it-lappar!

Eg underviser i engelsk i lita gruppe. Nokre gonger er det kjedelig- direkte BORING, mens andre gonger er energi og smil like rundt hjørnet. 
Gule post-it-lappar med setningsdelar/ord frå ulike ordklassar viste seg å skape engasjement. 
Det å lage setningar ved å flytte på lappar og prøve seg fram gir læring, og er mindre skummelt enn å skrive orda. 

Her er to ivrige elevar, som dessutan fann ut at post-it- lappar kan bli til "sigarettar". Og sånn går no dagane på Obus😀Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar