onsdag 19. januar 2011

Muntlig norsk - et opplegg til vg 2 yrkesfag , Del 1.

Muntlig norsk
-et opplegg til
vg 2yrkesfag
Læreplanmål og ferdighetsmål: Eleven skal kunne mestre ulike muntlige roller i foredrag, presentasjoner og framføringer som aktør og som tilhører. Eleven skal kunne bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon. Eleven skal kunne bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål som er knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv.
Det gir ferdighetsmål som: Vite hvordan man lager et godt foredrag og holde dette for et publikum, kunne lytte og gi respons, kunne argumentere saklig og formidle kunnskap til andre på en måte som gjør at budskapet når fram.


Innleder litt om Kroppsspråk.(Se boka "Kroppsspråkets skikk &bruk verden rundt")
Fint å hente fram noen morsomheter herfra!
Gestikulering: bruke hendene, hodet og kroppen for å kommunisere. 60 % av all vår kommunikasjon er ikke- verbal. Bare ansiktet kan produsere 250.000 uttrykk (forskning).
Gåte: Hva er ”den universelle gestikulering”? (Svar nederst i innlegget)

Oppbygning av foredrag:

”Den gyldne hånd” : tommel: innledning, finger 1: punkt 1, finger 2: punkt 2, finger 3: punkt 3 og lillefinger: avslutning. (momentene kan altså telles på en hånd).
-Kan skrive et stikkord på hver finger, lettere huske/lære ”utenat”
-Fordi: ingen kan si alt om et emne, man må velge ut noe

-INNLEDNING: Førsteinntrykket er viktig!! Vær troverdig(etos). Tenk på HVEM du snakker til. Språket skal passe til situasjonen/mottakeren. Advarsel: ikke lag for lang innledning. Språklig bud nr. 1 : Du skal ikke kjede tilhøreren.

-3 HOVEDPUNKTER: Velg ut 3 viktige ting å si om temaet! Husk å begrunn og gi eksempler.

- AVSLUTNING: Gjenoppfrisk tilhørerens hukommelse ved å minn på hva de skal huske(poenger!), fortell en liten historie, bruk humor og gjenta gjerne et slående uttrykk/språkbilde som du hadde med tidlig i foredraget! – Pga gjentakelse er et godt virkemiddel. Humor etc påvirker tilhørerens følelser: når man får publikum til å le, smile, bli sjokkert etc så når budskapet ditt lettere fram(patos)

-NB. Talerens/foredragsholderens 3 oppgaver: BELÆRE, BEHAGE, BEVEGE.

ØVELSE: Improvisert foredrag om hva som helst.
En hatt med lapper(tema: SNØ, MØBLER... HVA SOM HELST) som elevene trekker fra- på hver lapp står et tema, en elev går fram og trekker en lapp og improviserer et foredrag om temaet, lærer stopper etter 3 min. neste elev kommer opp og trekker en lapp… (en øvelse som ufarliggjør det å stå og snakke uten manus…) DENNE ØVELSEN SKAPER GLEDE :-)

NESTE TRINN: Se på den utdelte rubrikken og diskutere to og to i fem min. Gi innspill.Se deretter på sjekkliste. Samme framg.måte. Gi innspill.
NB. DERE SKAL BRUKE SJEKKLISTA UNDERVEIS I ARBEIDET. Ta derfor godt vare på denne!!


Nå skal elevene bestemme tema for et fem- minutters foredrag
Tema å velge i :
1.Dere er foredragsholdere fra RFSU og er innleid av rektor ved en ungdomsskole for å fortelle om RFSU.
2.Dere er foredragsholdere fra Visit Norway og er innleid for å selge inn Norge som reisemål til japanske turister.
3.Dere er foredragsholdere fra Redd Barna og er innleid for å undervise en 7.klasse om det arbeidet RB gjør.

-Siden dette er yrkesfag lar jeg dem jobbe hele neste norsktime med foredraget. Den påfølgende timen er det klart for prøveforedrag gruppe til gruppe med hverandrevurdering, før de fremfører timen etter dette og får karakter.
PS. Jeg legger ut rubrikken og sjekklista de fikk utdelt som eget dokument i bloggen. Fri anvendelse, men tar gjerne i mot tilbakemelding.

Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg... holder dette oppdatert!

(Svar på gåten: Smilet...)

1 kommentar: