tirsdag 7. mai 2013

Ordleik som førebuing til å skrive forteljing. Adjektiv, verb og substantiv i skjønn foreining. Kreativitet i skulen= ei betre skule.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar