fredag 17. desember 2010

Kontekst eller hvordan pusse de språklige brilleglassene
Å studere språket vårt er som å gå på en strand og studere steiner. Noen steiner har vakre mønster, mens andre er ensfargede. Noen er glatte, noen er mer ruglete. Noen er små, noen er store. Noen kan vi løfte på så lett som bare det, mens andre er så tunge at vi ikke har sjans. Språket kan være: vakkert, kjedelig, glatt, ruglete, smått, stort, lett, tungt. Og vi kan bestemme hvordan det skal være! Er det ikke flott?
Adjektivene kan vi bruke som fargepalett når vi svinger ordpenselen over det hvite arkets lerret! Konjunksjonene og subjunksjonene kan vi skape sammenheng med. Substantivene kan vi lage begreper med. En fantastisk sommerdag! Skyene som lette fjær på den knallblå himmelen. Sola som steker på svabergene hvor du ligger og drømmer om evigvarende sommer og prøver å ikke tenke på at vinteren kommer med kald vind, snø, holkeglatte veier og snømåking.
All språkbruk foregår dessuten i en kontekst, altså vi kan snakke om "kulturen ytringa blir til i eller mer spesifikt som den aktuelle situasjonen den blir til i"(side 18 i "Grammatikken i bruk" (Otnes/Solem/Iversen). Vi snakker om kulturell, situasjonell og tekstuell kontekst, hvor kontekst og språkbruk påvirker hverandre. Kulturell kontekst handler om den kulturelle bakgrunnen til de som kommuniserer og her har kunnskaper, ferdigheter, sosiale normer og konvensjoner, ritualer og tradisjoner etc. må å si for hvordan man snakker sammen.
Tenk bare på jula! Allerede fjorten dager før julaften begynner vi å si til hverandre "Du får no ha ei god jul om eg itj sjer deg før" eller bare "God jul!". Og når julaften endelig er overstått og første juledag opprunnet så sier vi "te løkk me jula!" som for å gratulere med "det overståtte"(ildprøven for familiesamholdet?). Og når man har ringt inn/skutt inn det nye året er det "Godt nytt år!" som er frasen som gjelder iallefall den første uka ut i nyåret. Kanskje er det mest de eldre som opprettholder den språklige tradisjonen når det gjelder dette fenomenet?
Den situasjonelle konteksten er vel så interessant og kan være utgangspunkt for flotte rollespill. Her handler det om den spesielle situasjonen eller omgivelsene som er rundt, hva man snakker om, hvem man snakker med, hvor og når kommunikasjonen foregår. La oss ta som eksempel dette med å møte folk når du er på skogstur eller fjelltur, til fots eller på ski... det er da en norm som sier: HILS OG SNAKK LITT. Altså: det er ikke "lov" å la være å hilse og selv om man ikke kjenner personen, så skal man snakke som om man kjenner vedkommede.
Jeg liker å gå på ski i fjellet om kvelden med hodelykt. For et par uker siden trodde jeg det kom en elg mot meg. Selvsagt skjønte jeg at jeg ikke trengte å si hei til elgen(haha), men da jeg fikk pusset brillene og justert lyset fikk jeg se at det var en mann med et grantre bundet fast til ryggen!! Hva sier man så? - Hei! Er du ute på kveldstur? - Ja, fint nå, litt kaldt, men for et stabilt og klart vær vi har hatt lenge nå! -Ja enig, godt at det ikke regner og blåser! -Skal du langt? -Nei, bare opp til vatnet.... osv osv. Så runder man elegant av med en passende frase, som feks "God tur videre" eller lignende.
Den språklige konteksten er den som handler om at alle språklige ytringer(skrevet eller sagt) henger sammen med noe som er sagt/skrevet tidligere og må tolkes i forhold til disse. Her kommer også taletempo, pauser o.l. inn. Når jeg møter en person i fjellet så har jeg god tid, snakker ikke fort, men vanlig eller saktere(?) for jeg skal ikke rekke noe! Jeg velger selvsagt tema og fortrolighet i stil med hvorvidt jeg har en relasjon til personen jeg møter. Kjenner jeg far hans eller mor hennes og/eller har snakket med vedkommede flere ganger før vil det forme språkbruken min på en annen måte enn om jeg aldri hadde møtt personen før.
La oss si at jeg aldri før hadde møtt "mannen med juletreet på ryggen" og ikke visste hvem han var, men så hadde møtt han igjen en uke etterpå, når juleølet hadde begynte å fukte ganen og vi hadde møttes feks på gata eller på juletrefest, så hadde de ordene og det tema vi ville valgt kanskje vært et annet. Men jeg kunne ha bygget videre på det vi snakket om i fjellet under hodelyktene eller brukt den situasjonen for å danne grunnlag for en ny samtale.
Det kalles pragmatikk. Og unnskyld at jeg sier det, men det er et noe forsømt område i norsk. Tenk bare på de enorme mulighetene det gir i norsk muntlig å gi seg pragmatikken i vold! Rollespill, for eksempel. La elevene dramatisere den muslimske gjesten i juleselskapet. Ribba står på bordet og de norske ungdommene gjør skam på seg med øldrikking. Eller hva sier du til naboen når du nettopp har hørt at huset hans er brent ned? Hvilke ord og hvilken stemme tyr du til? Eller går du omveier i angst for å måtte vise medfølelse?
Nå har jeg ikke sagt noe om kroppsspråk enda, men man kan jo ta et lite kurs i dette også. Kanskje det er en idè å ta på seg språkforskerbrillene i juleferien og kartlegge familiemedlemmenes kommunikasjon? GLAD JOL!

Forestillinger om det norske! Vg 2 studiespes. i møte med Nasjonen.


Elevene i 2 STA hadde nok sikkert lurt på hvilke irrganger kapitlet "Forestillinger om det norske" skulle føre dem inn i, spesielt dersom den nagende tanken meldte seg: Hva er nå egentlig "det norske"?
Det skulle vise seg at vi måtte snakke om
- hvordan forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster i perioden 1800-1870
- hvordan litteratur/andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste hundreårene
- og vi skulle dessuten lese et utvalg sentrale norske tekster fra mellomalderen og fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold...
SA LÆREPLANMÅLENE!!!
Læreplanmål har noe svulstig over seg. De kan glatt sammenlignes med FIKEN- fiken er altfor søtt! Det heter seg at man skal BRYTE NED læreplanmålene. Altså: Gjøre dem mer forståelige? Bygge dem om fra om være høyreiste katedraler til mer bondske byggverk som tåler en storm fra vest? Jeg satte i gang!

Jeg valgte samtaleundervisning(Dysthe-modell) og kombinerte dette med Tenk-skriv-del(Løkensgård Hoel). Jeg ba også elevene bruke leselogg og jeg tok i bruk heftet "Estetisk tilnærming til tekst", artikkel av Torlaug Løkensgård Hoel.
Jeg valgte dessuten ut følgende tekster:
"Norges skål"(Johan N.Brun)(nasjonalistisk dikt, som ble forbudt da det kom i 1789)
"Luren"(Maurits Hansen)(fortelling med sterke nasjonale trekk, søndagsbønder i bunad- blåser på lur for å kommunisere og har sterk ættefølelse)
"Smaaguttenes natinalsang"(Henrik Wergeland)

Forestillinger om det norske - et kapittel delt opp i følgende bolker: Grunnlova- naturen- språket- historia- diktinga.

Jeg begynte arbeidet med LUREN med å gi følgende oppgave: "Året er 1819. Du har fått et barn utenfor ekteskap og har vært nødt til å skjule svangerskap og fødsel for foreldrene dine. Skriv hvordan du opplever situasjonen. SKRIV NED DINE TANKER. DERE HAR TI MINUTTER". Da de hadde skrevet i ti minutter, ba jeg dem snu seg til sidemannen og lese opp. Det fungerte bra. Etterpå ba jeg noen lese i plenum-men dette var mer komplekst- kanskje var dette for vanskelig å dele. Men noen gode tekster ble det.
Men så var det å koble dette eksperimentet til LUREN, som jo hadde samme tema!! Det skulle man tro var et sikkerstikk. Dengang ei. Vi begynte å lese "Luren"- begynte fremst, elevene leste et avsnitt hver. Men SPRÅKET, altså original språkdrakt... bød på en smule utfordring- og fnisingen ble som en liten bekk som vokste i det muntre regnet. Når ord som BESITTE, PRAL, HEDENOLD, ILE og ikke minst LUR... dukker opp i en tekst i et klasserom i 2010... og man begynner å le(kombiner dette med en nervøs praksisstudent!) da er gode råd dyre. Men lærerspiren visste råd og tok over resten av opplesningen, med stor innlevelse og kraftig stemmebruk. Det ble stille.
Men hadde elevene funnet GJENKJENNELSE ?? Selv om jeg prøvde med en litt sprek skriveøvelse så ble denne teksten for fjern- og jeg valgte å kutte kraftig ned på hele opplegget fordi jeg erkjente at elevene ikke kom til å finne denne omtalte gjenkjennelsen. Kanskje kan vi trekke inn Thomas Ziehe her?(pensum norskdid. i fjor)
Ziehe snakker om ”kulturell frisetting” i vår ungdomskultur/kultur, som innebærer et større behov for identitetsarbeid. Det å utforske og utprøve ulike livsområder gjennom sterke opplevelser er blitt svært vanlig(og nødvendig?). Dette får de unge via å delta i ungdomsmiljøet, medietilbud og via lesing. De unge er på jakt etter noe å identifisere seg med. De har en lengsel etter opplevelser som kan gi dem en selvbekreftelse. ”Finne seg sjæl?” , som Finn Kalvik sang… I denne prosessen blir det viktig at elevene møter stoff som angår dem, det vil si noe subjektivt relevant. Neste time: Gruppearbeid, spørsmål: Hva er typisk norsk? Altså : inn i nuet, for så å kunne se tilbake! Stikkord: Historie, verdier, væremåte, natur... Dette engasjerte mer! Men er det ikke typisk! Ved å se hva vi kan kalle "det norske" idag er det lettere å skue tilbake og sammenligne med fordums tider, feks se på den norske bonden slik han framstår i LUREN!! Med bunad! Og lur! Og så er det ikke lenger skam og brått fall i status å få barn utenfor ekteskap!! De fleste får barn utenfor ekteskap... For ikke å snakke om lesbiske med donorer. Verden er ikke den samme...Det blir så fremmed og fjernt at det har vært sånn. Og derfor er det vanskelig å kunne forstå/leve seg inn i en slik situasjon og kunne gå inn i en tekst som omhandler denne problematikken. Vi må føle at vi har bruk for det vi leser??!! Hvis vi ikke føler det så vil vi ikke la det synke inn. Hvordan skal vi da kunne jobbe aktivt med en tekst?
Men til saken. Etter idèmyldring i grupper om hva som er/var typisk norsk, samlet jeg inn dette og skrev det systematisk på et ark, som de fikk utdelt neste time- for så å videreføre det med at de skulle skrive en individuell tekst om det norske. De skulle ta med en del av momentene klassen hadde funnet i fellesskap.
Norge er et av verdens rikeste land, påstår elevene. Det er typisk norsk å ville være best, gjerne på ski. Nordmenn reiser på hytta i helgene. Dessuten går nordmannen og nordkvinnen fremdeles i bunad, men det er bare på 17.mai. Nordmenns drikkekultur ble også behørig beskrevet: "Vi nordmenn drikker alkohol som våre forfedre, vikingene". Hvordan står det til med historeundervisningen i norsk skole? Steinalderen varte i 6000 år. Hvor er forfedrene? Ikke i vikingtiden.

Norsk er et refleksjonsfag, men det er et tankekors at norsklæreren også må være historielærer!!

Så hva har vi belemret oss med: Et kapittel i læreboka med tittel "Forestillinger om det norske", en fnisete opplesning av "Luren", et gruppearbeid der man reflekterte over det norske... OG til sist skrev jeg hovedpunktene i kapitlet på lapper og delte en lapp/et punkt til hver elev. Slik ble en rask test på om de hadde fått med seg noe kunnskap fra læreboka. Derpå skrev og leverte de inn en tekst om det norske, som også var en indikator på om de hadde forstått lærestoffet.
DET NOE UTILGIVELIGE med lærebøker er at de nærmest er "gitt all makt"- men sannheten er at de kun beveger seg i vannskorpa. Skal man ned på dypet og virkelig se sammenhenger svømme omkring så må og bør man ty til andre kilder. Den informasjonen som læreboka kunne frembringe om grunnloven er et eksempel på svært overfladisk informasjon.
Skal vi lærere kunne kreve bedre lærebøker?
Skal vi kunne kreve henvisning til nettressurser feks Norsk digital læringsarena(NDLA) inne i selve læreboka, slik at 1)vi lærere slipper å lete 2)elevene skjønner at læreboka er en ressurs, men at den ikke ER pensum(ene og alene).

Forestillinger om det norske, eller skal vi si: forestillinger om norskfaget??
Jeg spilte Grieg og fortalte om den norske odelsbonden og om hva grunnloven EGENTLIG har betydd for landet vårt. Men jeg skulle virkelig ønske at TVERRFAGLIG SAMARBEID ble lansert og brukt aktivt i skolen! For hva skal egentlig norskfaget romme? Hvor mye er det plass til inne i det og finnes det en avgrensning? Skal jeg være norsklærer og samtidig lære bort grunnleggende historie, samfunnsfag og religion? Jeg vil ha mer lønn- eller tverrfaglig samarbeid!!

fredag 30. juli 2010

Sommer.....Strofe

Atter er sommeren sommer.
Store, drømmende trær
suser mot noe som aldri kommer
men alltid er nesten nær.

Jeg vet ikke hvem eller hvor du er.

Kløveren står i tette
bølger av duft og gror.
Nyperosenes lette
hjerter blør mot den våte jord.

Jeg kan ikke nå deg med blikk og ord.

Prestekravene neier
datterlig blidt i den milde kveld.
Bleke er alle veier.
Svarte er alle fjell.

Kommer du til meg likevel?

Inger Hagerup

tirsdag 1. juni 2010

Norsk muntlig??? At det var?


Litt om å LYTTE. Og enda litt til.
Roland Barthes sier:
"Å høre er et fysiologisk problem, å lytte er en psykologisk sak". Når vi virkelig LYTTER prøver vi å forstå, altså: vi konstruerer mening mens vi lytter. Dette forutsetter: motivasjon, åpenhet, nysgjerrighet...
Vi kan
1) lytte etter informasjon(for å fange opp forventede fragmenter av informasjon, fange opp det viktigste)
2) lytte kritisk(å lytte og samtidig vurdere)
3) lytte empatisk(lytte åpent og velvillig, "tolke alt i beste mening".
velvilligheten kan gå enten på personen som snakker eller på tema, ev.begge deler)

Å være en god lytter? Hva innebærer det?
- I skolen må elevene og læreren gå INN I ROLLEN SOM INTERESSERTE TILHØRERE. Vi snakker om et kodeskifte, som må erkjennes. Kanskje må vi omorganisere klasserommet? Iscenesette? Skape en ramme som er annerledes enn det vante, slik at vi kan gå inn i andre roller? Kanskje kan klasserommet bli en "scene" eller en "teatersal" som gjør det lettere å slippe løs energien i DET MUNTLIGE...!?

James Paul Gee sier: "Når vi tilegner oss morsmålet vårt(...)tilegner vi oss samtidig en sosial variant av språket vårt", noe vi kaller for primærspråket eller primærdiskursen . Det betyr at vi skaper oss et "felles kodespråk". Feks trenger vi ikke å si "Vær så snill å send smøret" til familiemedlemmene. Neida, vi sier "Smøret?(!)"(med eller uten irritert undertone i stemmen...) Etterhvert som vi vokser opp blir samtalene forhåpentligvis/trolig mer avanserte og vi lærer sakte men sikkert talemåter og verdier uttrykt gjennom språket. Denne lekre "pakken" tar vi med oss oppi skolesekken første skoledag(haha, neida, den ligger i hodet ditt...) og ops! og kræsj! så møter du SKOLENS språk! Det sier "sitte stille", "ikke tygg på blyanten", "snille barn gjør leksene sine pent med løkkeskrift, linjal". Eller hva med denne "viskelær som lukter!! FY OG FY. De blir låst inn i skapet." Neida, jeg mener egentlig bare å si at du som elev møtte ANDRE SOSIALE SPRÅK, ANDRE VERDIER, ANDRE DISKURSER. Vips: en Sekundærdiskurs. Ble det kræsj? Ikke nødvendigvis. Men kanskje. Tar man fram en stor bolle (og gjerne litt sukker, for smakens skyld) og blander primær og sekundærdiskurs(er), så vil man til slutt(etter noen års røring,-rør i ledige stunder) komme fram til en METASPRÅKLIG BEVISSTHET. SOM BETYR: Et menneske som behersker/klarer å bruke eller forholde seg til SPRÅK OG TEKST. Sekser i norsk? Tja. Kanskje er du inne på noe her...Men det handler like mye om å kunne skrive som å kunne uttrykke seg muntlig. Og å kunne lytte!!
Tilbake til primærdiskursen...Trodde vi at den befant seg i familien? Ære være. Men dog ikke nå lenger. Ikke i våre dager,takk. Komme her og komme her. Og være sær. For nå påstår noen at skolen har tilpasset seg primærdiskursen. Det virker som at alt er blitt så mye mer demokratiserende, nært og uformelt. Kanskje bra at ikke viskelærene med (den herlige )lukten ikke lenger blir låst inn i Skoleskapet, men kanskje ikke fullt SÅ bra at vi ikke lenger BEHØVER å skifte språklige koder?? For hvor blir det av den metaspråklige bevisstheten da? Den som skulle gi oss 6-er i norsk..?!?!?

Så hva blir svaret? Hva er norsk muntlig som del av norskfaget? Er det kanskje noe eget kapittel som heter "Hvordan få god karakter i norsk muntlig?" Åhå neida! Så enkelt skulle det jaggu ikke være. Åjoda, det finnes da noe om argumentasjon og om å tale og lytte- dog er det foredrag og framføringer det legges vekt på.
Som norsklærer, elev, menneske, kjæreste, ektefelle, lagleder, hobbypsykolog etc. har vi alle mye å vinne på å kunne LYTTE. Vi har også ikke så rent lite å vinne på å kunne argumentere på en logisk måte slik at vi overbeviser eller rett og slett bruke patos for å få noen til kjøpe våre uselgelige ting(som ikke engang lar seg selge på Finn.no).
Riktig langt og lenger enn langt, i livet vil vi kunne komme dersom vi også klarer å sile all den informasjonen som kommer rekende på vår vei. Hva med å si nei takk til pirrende vrakgods fra Facebookland til fordel for en spennende samtale med et menneske du synes er interessant...? Krte bskdr er liksom blitt erstatningen for å si ting på en ettertrykkelig måte. Tenk så herlig å snakke med noen da- og virkelig høre vokalenes deilige klang...
Jeg fikk aldri sekser i norsk muntlig, men hvis jeg hadde kunnet fått karakter i filosofisk spekulasjon hadde jeg ligget godt an. Så det så.

(PS. Kilde: "Muntlige tekster i klasserommet", Penne/Hertzberg)

søndag 23. mai 2010

Eksamen og forvirring...Det er to dager igjen til eksamen(kunnskapsprøver, kaller de det,sånn for å berolige oss...)og Forvirringen er fortsatt altoverskyggende. Jeg er nok ikke alene.
I går hadde jeg en to timer lang fagprat med medstuderende Magnus og det var interessant å kaste litt teoretisk ball og korrigere seg selv og motparten på en og annen ting. Noen av artiklene til norskdidaktikken var en smule ugjennomtrengelige. Med det er utrolig hvordan man kan få opp teoriflokene dersom man bare trekker i de rette trådene. Vi snakket om tekstens VEV. Og om konsum. Betydningen av refleksjon.

Her er noen tanker fra oppgave 1:
Jon Smidt tar i Seks lesere utgangspunkt i og drøfter kritisk bla. Thomas Ziehe som understreker hvordan det å være ung i vår tid øker behovet for ”intense selvopplevelser”. Smidt hevder at ”iscenesettelsen” av undervisningsprosessen for mange elever må bli like viktig som selve tekstlesinga. Diskuter dette. Hva slags konsekvenser får dette for undervisningspraksis?

Jeg tenkte: Hva er nå denne iscenesettelsen Smidt preiker om? Jo, det er dette at enhver lesesituasjon har sin forhistorie og sine rammer. Videre vil subjektet søke svar på sine ulike behov i den sosiale prosessen.
Norman Holland mener at leseren bruker teksten for å bekrefte sin egen identitet. Det såkalte identitetstemaet henger sammen med behovet for :

Bekreftelse/trygghet --------------------- Det å være avhengig/sjølstendig.
(ambivalens)

Identitetstemaet vil styre oppfatninga/tolkninga av det som skjer eller av teksten ”slik at det( identitetstemaet) blir tilpasset personlighetens egne strukturer eller avvist.

I tråd med Freud, mener Smidt at ego forsvarer seg/tilpasser seg. I en lesing vil man gå gjennom 4 faser:

1. Lete etter det vi har bruk for
2. Sørg for at det vi ikke kan bruke holdes borte(blokkering. = ingen leseropplevelse).
3. Om den passerer, synker den litterære opplevelsen dypt ned i det ubevisste og formes til fantasier.
4. Oppryddingsfase. Tolkning.

Ziehe snakker om ”kulturell frisetting” i vår ungdomskultur/kultur, som innebærer et større behov for identitetsarbeid. Det å utforske og utprøve ulike livsområder gjennom sterke opplevelser er blitt svært vanlig(og nødvendig?). Dette får de unge via å delta i ungdomsmiljøet, medietilbud og via lesing. De unge er på jakt etter noe å identifisere seg med. De har en lengsel etter opplevelser som kan gi dem en selvbekreftelse. ”Finne seg sjæl?” , som Finn Kalvik sang… I denne prosessen blir det viktig at elevene møter stoff som angår dem, det vil si noe subjektivt relevant. Lesing kan sies å være en dialektikk mellom INNLEVELSE/HENGIVELSE og DISTANSE.
Fordi det er risikofylt å gi seg hen? Fordi det virvles opp følelser fra dypet av sjelen? Vi vet jo at litteraturen åpner ”menneskets hjerter” , for å si det med Undset, som jo mente at menneskets hjerter var like. Vi lar oss bevege. Av og til når vi holder på å lese en god bok, kommer denne følelsen, denne grensesprengende ekstatiske lystfølelsen fra sjelen: Du er hengiven til boka, til alt i boka. Distanse er et fremmedord. Men la oss si at lesesituasjonen har en forhistorie: Dersom boka handler om noe traumatisk du har opplevd eller frykter, vil distanse(blir jo det samme som blokkering) være naturlig, særlig hvis du ikke er klar til å arbeide med dette ennå. Er man derimot klar for det og lar den litterære opplevelsen synke ned i dypet , kan lesinga føre til forandring, mestring.


”Læsning kan være en rus og læsning kan være en indtræden i en fremmedhed. ” (Ziehe). Det forteller oss at man må våge å gå inn i en tekst. Norsklæreren som leser Dag Solstads roman Professor Andersens natt(artikkel av Nina Fredriksen) mener jo også at han må hjelpe dem som holder avstand og later til å ikke bry seg, til å åpne opp for å ”ta imot teksten”. Men da må eleven bli subjektivt forankret i teksten. Hvordan få til dette? Teksten kan endog virke truende. Hvordan hindre at det oppstår en blokkering? Kommer blokkeringen vil den stenge ut leseopplevelsen. Jeg tror at det å sitte i en ring og lese høyt for hverandre både kan samle gruppa og gi en trygghet. Dessuten blir opplevelsen felles. Den angår alle i ringen. Dette er konteksten rundt lesinga. Det at de deler en leseopplevelse. Kan det åpne opp? Jeg tror det. Snakker vi her om den sosiale prosessen tekstlesinga inngår i ? Ja. Så tror jeg også at dette med tre minutters tenkeskriving og påfølgende dialoger kan være en god bearbeiding av teksten. Man opplever alltid at de ulike elevene opplever ting på forskjellig måte.


En ting er sikkert: Selv om det er vanskelig å holde styr på trådene i tekstene, er det lurt å relatere dem til lærerhverdagen/norsktimene. Det er da stoffet virkelig blir interessant.
Lykke til med prøvene alle medstudenter.

søndag 9. mai 2010

Om Ola Nordmanns grumsete vokabular og slikt nokoSjølv Norsklæraren med stor N må godta at SLANGord og frkortlsr har noe å gjere i vårt norsk språk. Dette her kan ein ta på kornet, ikkje sant. Derfor har eg samla inn nokre av ungdommens eigne spesialitetar:
SAP= Whats up?/Hva skjer?
LOL= Ler og ler, brukes også i muntlig tale: "Det der var LOL" om noe som var artig.
HALLA= Hallo
LIZM= Liksom
CHILL= Ro ned!
OMG!= Oh my god!
SEFF= så klart!
SNX= Snakkes!
Beise= Å ha sex
BRB= Be right back

Dette er berre nokre få av mange ord som dei unge bruker. Eg vil på det sterkaste advare alle i foreldregenerasjonen om å ta dette i bruk... Det har seg nemlig slik at ungdomsslangord visnar inn dersom orda ikkje lenger blir ungdommen sine ord!! Men for all del, det å kunne nokre av kodane kan jo lette kommunikasjonen litt.
Eller kva Mor? No synast eg du skal ta å CHILLE litt her!

Stumfilm og kjærlighetsjakt


Norsk er et fag som ikke bare handler om vel... norsk. For det var jammen et kapittel om film i læreboka...En aldri så liten velsignelse for elever som kanskje begynte å bli litt trøtte av litterær analyse og språklige sprell.Imidlertid er det en takknemlig oppgave å holde på med dette emnet. Særlig når man kan bruke to timer på å se film!
Ved forberedelse til dette stoffet oppdaget jeg filmhistorien. Spesielt interessant er nok kanskje stumfilmperioden i Norge, som foregikk i 1920-årene og denne perioden var utpreget bonderomantisk. Så skjedde i 1920: Et filmteam fra Kristiania dro ut på landet. De splittet seg i to team, hvor det ene dro til Telemark og det andre til Gudbrandsdalen. Det resulterte i filmene "Kaksen på Øverland" og "Fante-Anne" og de skulle vise seg å gjøre stor suksess hos publikum. Fra 1920 til 1931 ble det laget 28 spillefilmer og bare 5 foregikk i urbant miljø. (Den første lydfilmen kom i 1931,noe som tilsier at det fra dette år var slutt på "den stumme filmen").
Det begynte altså med "Fante-Anne" og fortsatte med "stum" nasjonalromantikk, bonderomantikk og folkekomedie. Filmene var enkle, slagferdige bondemelodramaer i norsk natur, gjerne inneholdende to unge forelskede fra ulik stand som må overvinne visse hindringer før de får hverandre i en happy ending.
Disse stumfilmene fungerte som virkelighetsflukt i et turbulent tiår. Så kom en film som brøt med denne rekken, nemlig "Pan"(1922)(filmatis. av Hamsuns bok) og
"Troll-elgen" (1927), basert på Mikkjel Fønhus sin bok. Filmen om Troll-elgen var inspirert av tysk ekspresjonisme og filmbildene ble brukt til å karakterisere sinnsstemninger og følelser.Filmatiseringen av "Pan" skilte seg ut fordi den var et kjærlighets-og psykologisk drama.
Jeg har fleipet med elevene med at vi kanskje burde prøve å lage en moderne stumfilm med litt bondemelodrama ala Jakten på kjærligheten. Jeg har funnet fram passende musikk, må vite. Too far gone, trøndersk bygdaband, har en sang som heter "Kan æ få lov??" Den skulle i alle fall ha de rette erotiske undertoner, som seg hør og bør et bondsk "melodrama"...

tirsdag 9. mars 2010

Argumentasjon-- eller hvordan få det som du vil


Jeg liker å kommunisere--men ikke på en slapp og ettergivende måte. Nei, jeg vil argumentere! Jeg etterstreber at argumentene er:
fornuftige
logiske
sannsynlige
saklige
og det er et pluss: hvis jeg kan dokumentere...
og ikke ha for spesielle eksempler, men heller generelle.
(Det jeg har nevnt nå en en direkte argumentasjon, som jeg
ofte bruker i leser/debattinnlegg eller i diskusjoner,- hvis
jeg da ikke lar følelsene løpe av med meg, da blir det mye rart)

Jeg kan også velge å argumentere INDIREKTE:
Da bruker jeg spesielle ord/virkemidler(som: ironi, metaforer etc.) Og jeg velger kanskje bare en type fakta(skriver om den ville laksen, men nevner ingenting om at lakseoppdrett gir distriktet arbeidsplasser,- fordi jeg er imot oppdrett).
Av og til kan jeg være riktig sleip og anlegge en personlig tone til mottakeren, for riktig å få han/hun på "kroken". Da kan jeg skrive eller si noe personlig og innsmigrende, for eksempel hvis jeg har solgt noe eller skal selge noe til noen."Du er en av få utvalgte...." etc.
Jeg kan også bruke appell, så som flertallsargumentet("alle har vel..."), eksklusivitetsargumentet ("for den kresne, motebevisste.."), fellesskapsargumentet ("vi som er med i tenkerklubben.."). Reklamefolkene liker å bruke autoritetsargumentet(lettere å selge en krem hvis en lege anbefaler den), kjendisargumentet(vi vil vel kjøpe produkter som kjendiser bruker?) eller nyhetsargumentet("nyere forskning viser at.... hårfargen...blablabla er varig og sunn for håret).
Når jeg begynner å bruke ord som "sikkert", "selvsagt", "klinkende klart" er det på tide å skjerpe ørene: fornuftsargumentene kommer!
Når du skal ARGUMENTERE, dvs overbevise mora di om at hun skal sponse førerkortet ditt- så har du herved noe å begynne med i denne teksten. Hvis du klarer å bruke høytidelige ord(høystil), som "Min elskede mor", "du er"... blablabla(sett inn det beste du kan klare å finne på) så ligger du godt an. Pass deg for stilbrudd(ikke si FAN nå midt oppe i dine herlige fraser. Nei nei. Hold deg i skinnet). Ikke vær ironisk heller , ikke nå ,men senere en gang, hvis du skal være morsom så funker det. Bruk språklige bilder. "Du er en knupp. Du er en mesterkokk.OG en snill mamma, ingen er så snill...." Smisk, smisk. Og hvis du lover å ikke smake alkohol før du er 18 så er det enda bedre. På den ene siden holder du kroppen i bedre form, for det andre sparer du sykt mange penger ved at du slipper å betale lappen selv(eller drikke opp pengene).
Så argumenter! Vær sleip i kjeften og pen i tøyet. Vask håret og spill engel(vet du kan). Så blir det bra og du får hele kongeriket attpå. Hvis du da klarer å målbinde Mor/Far. Lykkes du ikke må du lese hele teksten om igjen og prøve på nytt. Så det så! Gudd løkk.

Kjærleikssorg?

Du har brote med meg
utan eit ord
det rykka i sjela mi
då du
sleit
No ligg to par vottar
på bordet
eitt blått
med lange, spørjande fingrer

men det ved sidan av
ein raud og ein svart vott.

Du har brote med meg
det er kjærleik og sorg no
berre kjærleik og sorg
men eg bryt
aldri
med meg sjølv og
frys
aldri
på henda.

torsdag 25. februar 2010

Å oppleve et dikt

Det å oppleve et dikt syns jeg er mer meningsfylt enn å kunne analysere et dikt.
En av elevene mine skrev: "Ved å lese dette diktet opplevde jeg å bli fanget på en måte. Syns diktet var veldig fint og inspirerende." Når elever sier/skriver at de har FØLT diktet, syns jeg at det er godt å være norsklærer :-)
Jeg er også opptatt av at det skal være lav terskel for å skrive og dele dikt- prøver å være et eksempel i så måte.
Her er Diktets tale:
Analysèr det! Seier Norsklæraren
Nåde! Seier Diktet
-Eg ber deg, eg BER deg! Ikkje vri
all meining
ut av meg ikkje
åpne alle lukene
Kil ikkje
metaforane mine
klyp ikkje i
samanlikningane
IIK! La meg vere! Eg vil ikkje!
Gir du deg ikkje no
legg eg meg
på golvet og
sparkar skrik hyler
Naboane kjem til å komme
eg drit i det, lat dei komme!
Lat gjerne Diktvernet komme
om så er- alt.
berre ikkje
ANALYSÈR meg!
Sånn ja-
Lat meg liggje i hjartet ditt
og bli
vugga i svevn
eg er utslitt, trøytt-
gi meg ein klem, lukt på meg.
er eg ikkje eit godt dikt?
No har du OPPLEVD meg!
Du kan gå- eg skal
legge meg ned
mellom permene og få meg
ein blund...

onsdag 10. februar 2010

Diktanalyse- himmel eller helvete?


Ja, det kan man vel spørre seg om!! Alle er vel enige om at lyrikk er vakkert, men vi kan vel ikke være enige om at analysen av sådant er like vakkert. Hvorfor? Kan det være en medfødt AVSKY mot å plukke den vakre språkbuketten fra hverandre? Kan det være en innbarket angst mot å måtte STIRRE på ord i timevis, mens man river seg desperat i håret og virkelig hater norsklæreren? HVA er det?
Ok, jeg kan ikke helt sette ord på det. Men det gjelder å overleve. Det gjelder å overleve diktanalysen. Så hvor skal man begynne?
Jo! Man tar fram VERKTØYKASSA. Den er støvete og rusten, men skitt! Vi drar den fram fra kottet og åpner den. Det knirker, men vi får opp lokket og ut kommer verktøyet:
SAMMENLIGNING: Når vi sammenligner to ting ved å bruke ordene SOM eller LIK, er det en sammenligning. "Hun var sint som et uvær"
METAFOR: En metafor er en sammenligning der vi IKKE bruker sammenligningsordene. "Eg er ein båt utan vind"
BESJELING: Når man gir naturen eller konkrete ting menneskelige egenskaper. "Vinden sukket"
PERSONIFIKASJON: Å gi abstrakte begreper menneskelige egenskaper. "Ensomheten smilte sørgmodig"
SYMBOL: Et bilde på noe annet, feks er et hjerte symbol på kjærlighet, korset er symbol for kristen tro etc. typisk for symboler er at de betyr det samme for "alle" mennesker.
RIM OG RYTME: Enderim er at de ordene som rimer, står til slutt på linjene (jeg har skrevet et brev/det var et strev). Bokstavrim er hvis flere ord i et dikt begynner med samme bokstav(fine ferske fisker)
VERS: En linje i diktet
STROFE: Et vers i diktet
ALLUSJON: Det er det vi kaller det når en tekst viser til en annen tekst(av allusio=leik). Allusjonen leker med noe underforstått,noe en går ut fra at leseren kjenner til, allusjonen låner betydning fra andre tekster. Feks "Om å kysse en prins" av Brit Bildøen er en allusjon til eventyret om frosken som ble til en prins.
INTERTEKSTUALITET: At alle tekster står i forhold til andre tekster. Det vil si at alle tekster tar opp ting fra tidligere diktning og endrer disse tingene. Forskjellen mellom allusjon og intertekst. er at allusjon er en direkte tilvisning til en annen tekst, mens intertekst. bare kan være likhet mellom tekster.Eks på intertekst. er diktet "Rug" av Cecilie Løveid kontra "Rugen skjælver" av Sigbjørn Obstfelder. Selvsagt kan man også si at det er allusjon, fordi alle allusjoner er intertekstuelle- mens det motsatte går ikke an.vanskelig?hm hm.

Dette er lyriske/språklige virkemidler, som er greie å kunne bruke.
I tillegg kan man si litt om INNHOLDET i diktet(beskriver diktet en person, et miljø? uttrykker det spesielle stemninger eller følelser?) Prøv å sette ord på hva du opplevde som TEMAET eller BUDSKAPET(hva diktet dypest sett handler om). Fortell hvordan du OPPLEVDE diktet(hva slags tanker skapte diktet i deg?).
Husk: Det finnes faktisk ingen fasit på akkurat hva en dikter har ment med diktet da han/hun skrev det. Men det finnes verktøy(ordene med stor skrift...) som du kan bruke når du skal lage diktanalyse! Det er håp...Halleluja. Lykke til.

lørdag 6. februar 2010

Funksjonell grammatikk.... kva?

Funksjonell grammatikk er:
å setje fokus på SPRÅKET I BRUK.
Altså: kva kan vi bruke ordklassane til?
Vi kan krydre språket med VERB: skape spenning, variasjon og flyt: bulke, bremse, bistå, gråte, grise,hikke, hoste....
og vi kan farge språket med ADJEKTIV: Gal, varm, full, saftig,daff, hissig, kjærlig....
og vi kan binde sammen setninger med: subjunksjoner(at, mens, da...), konjunksjoner(og, eller, men, for) og ikke minst kan vi i stort monn bruke ADVERB: nettopp,særlig, egentlig, derfor, ikke,aldri, temmelig, lenge, fort, veldig med flere... Adverbene er språklige roser, som så altfor sjelden får være med i buketten.
Det er jo faktisk forskjell på å skrive:
Jeg likte filmen.
Jeg likte faktisk filmen.
Jeg likte egentlig filmen.
Jeg likte filmen veldig godt.

- Språk er fascinerende, syns jeg. Det å være norsklærer er for meg å oppfordre til storstilt ordsmaking. Jeg sier ikke at jeg kan frita folk for pugging, men jeg sier at det er lov å leke litt!

Lyrisk undervisning

Eg hadde vore på studiesamling ved NTNU og hadde overnatta på pensjonat tre dagar.
Ein liten, grøn fugl kviskra meg i intuisjonen at eg skulle spørje elevane om dei visste kva PENSJONAT var for noko. Det visste dei nok ikkje. Og fordi eg skulle lese mitt nyskrivne pensjonatdikt for dei, måtte vi komme til botns i ordet. Fint. Då var det berre å hoppe i det. Det einaste svaret var "ein plass der det bur gamle folk". Høhø. Her tenkte dei håpefulle på PENSJONÆR,som høyrest ut som er ein pensjonat-bebuar, nokså lett å vikle saman med PENSJONIST: "person som lever av pensjon". Når eg no tenkjer meg om, kjem eg på eit skilt, plassert ved innkjørselen til nærbutikken, med teksten "pensjonærhjem"- og kven bur der? Ehem. Pensjonistar. Men Bokmålsordlista, førd i penna av Kulbranstad og Lundeby, slår fast at pensjonat er :"sted som yter kost og losji mot betaling". Så neste gong eg tek inn på pensjonatet, kjem eg til å krevje MAT. For det fekk eg ikkje sist, nemleg.
Eg las pensjonatdiktet... måtte til og med lese det to gonger. Her kjem det:

Den mjukt sukkande
lyden av drypp
frå ei kran
på pensjonatet
som små saktmodige sukk
frå ein oppgitt student
som har lese mange sider
tungt språk og lengtar
etter å gå ut i vintersola og
absorbere
vitamin
la huda suge til seg
A og D
ja gjerne heile alfabetet
med det samme
slik at ein ikkje blir
forkjøla
og må bærast ut av
lesesalen
som var ein ei sleip snegle
på troppa
-for så ikkje å sleppe inn att
dette semesteret
Amen